Ady Endre: Békesség ünnepén

2012.09.26 20:36

 

Békesség most tinéktek, emberek. 

Övendezzél, derék világ, 
Hangozzatok, jámbor legendák, 
Zsolozsmák, bibliák, imák. 
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, 
Bóduljunk tömjénnek szagán!… 
Szép dolog ez!… Így kell csinálni 
Minden karácsony-éjszakán… 
Hejh, szép az istenes legenda, 
A csillag, a jászol, az élet, 
Ki lehetne még vele húzni 
Talán még néhány ezer évet… 
Békesség hát néktek, emberek, 
Örvendezzék a vak, a béna: 
A jászol benne van a legendában 
S a jászolban benne a széna… 
Különben is az élet csupa vígság, 
Útvesztőkből csillag vezet ki, 
A pásztorok és bölcs királyok 
Szinte futnak - egymást szeretni 
S a betlehemi félhivatalosban 
Miként egykor meg vala írva: 
Mindenkit jászolánál várja 
Az arany, a tömjén, a mirrha… 
Örvendezzél, derék világ, 
Harsogjatok, jó, égi villik, 
Örvendezzél, derék világ, 
Te meg vagy váltva tudniillik. 
Lobogj, kis gyertya! Meg nem árthat 
Ennyi kis fény tán a világnak. 
Odakint szörnyű nagy a kétség, 
Odakint szörnyű a sötétség. 
Odakint szörnyű vaksötétben 
Sirály sikoltoz, vércse vijjog, 
Bagoly huhog, kóbor eb szűköl… 
Odakint valami nagy titkot 
Rejteget a sötét világ, 
Jó lesz mormolni szaporábban 
A szent zsolozsmát, bibliát. 
A föld könnyektől terhesült meg 
S a terhesült föld ing, remeg, 
A vajudó kínnak gyümölcse 
Nem lehet más, csak szörnyeteg… 
Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt 
És rettentett a földgolyón, 
Vad orkánban kitörni készül, 
Világot törve, rombolón, 
Évezredes tragédiának 
Bosszuló vége fenyeget, 
Vad-éhesen, vad harcra készen 
Állnak iszonyú seregek… 
A Messiást nem várják immár, 
Nem kell többé a Messiás, 
Hazug a megváltás meséje, 
Szentségtelen a szentirás, 
Hazug minden, amit az ember 
Évezredekkel istenné tett, 
Csak egy igazság - közös jussú 
S egyenlő végű - ez az: élet… 
Ám ne nézz ki az éjszakába, 
Örvendezzél, derék világ, 
Hangozzatok, jámbor legendák, 
Zsolozsmák, bibliák, imák, 
Ne halljátok a föld-dübörgést, 
Menjen tovább a szürke élet, 
Közelg a földi végitélet… 
Addig lobogj csak, kicsi gyertya, 
Harsogjatok csak, égi villik, 
Örvendezzél, derék világ, 
Te meg vagy váltva tudniillik.