Boldog Új Évet

B orongós napok tűnjetek tova, 
O kkal szomorú ne legyél soha! 
L épteid kísérje töretlen szerencse, 
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre! 
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai, 
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai! 

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő, 
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő! 

É vek ha múltok, ha elszálltok napok, 
V idámságot, örömet számolatlan adjatok! 
E lfusson most az óévnek malaca, 
T öbbé ne legyen senkinek panasza! 

K erüljön betegség, bánat messzire, 
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe! 
V ágyaid sorra valóra váljanak, 
Á lnok szavak többé ne bántsanak! 
N övekedjen az igaz barátok tábora, 
O kosan élj, ne legyél ostoba! 
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped !