PETŐFI SÁNDOR: MINEK NEVEZZELEK?

Osvaldné Molnár Gabriella festménye Szendrey Júliáról

 

Minek nevezzelek,

Ha a merengés alkonyában

Szép szemeidnek esti-csillagát

Bámulva nézik szemeim, 

Mikéntha most látnák először...

E csillagot, Amelynek mindenik sugára

A szerelemnek egy patakja,

Mely lelkem tengerébe foly 

Minek nevezzelek?

 

Minek nevezzelek,

Ha rám röpíted Tekinteted,

Ezt a szelíd galambot, 

Amelynek minden tolla

A békeség egy olajága,

S amelynek érintése oly jó!

Mert lágyabb a selyemnél 

S a bölcső vánkosánál 

Minek nevezzelek?

 

Minek nevezzelek,

Ha megzendűlnek hangjaid,

E hangok, melyeket ha hallanának,

A száraz téli fák,

Zöld lombokat bocsátanának

Azt gondolván,

Hogy itt már a tavasz,

Az ő régen várt megváltójok,

Mert énekel a csalogány

Minek nevezzelek?

 

Minek nevezzelek,

Ha ajkaimhoz ér

Ajkadnak lángoló rubintköve,

S a csók tüzében összeolvad lelkünk,

Mint hajnaltól a nappal és az éj,

S eltűn előlem a világ, Eltűn előlem az idő,

S minden rejtélyes üdvességeit

Árasztja rám az örökkévalóság

Minek nevezzelek? Minek nevezzelek?

 

Boldogságomnak édesanyja,

Egy égberontott képzelet Tündérleánya,

Legvakmerőbb reményimet

Megszégyenítő ragyogó valóság,

Lelkemnek egyedüli

De egy világnál többet érő kincse,

Édes szép ifjú hitvesem,

Minek nevezzelek?

 

(Pest, 1848. január) Osvaldné Molnár Gabriella festménye Szendrey Júliáról